Adatvédelmi nyilatkozat

 

A TEXTILCENTER webáruház üzemeltetője, az Öltözék Bt. ezúton tájékoztatja felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról.

 

Az adatkezelő legfontosabb adatai:

Neve: ÖLTÖZÉK Kereskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság (Rövid név: ÖLTÖZÉK Bt.)

Székhelye: H. 8000 Székesfehérvár, Sarló u.1.

Adószáma: 22005845-2-07

Cégjegyzék száma: 07-06-000121

Statisztikai számjele: 22005845-1413-212-07

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-95147/2016

Képviselője: Nagy János ügyvezető, Tel.: 06 22 329 779

Kapcsolódó adatkezelők:

NEOSOFT KFT. 8000. Székesfehérvár, Távirda u. 2. Telefon: + 36 22 503 603 : tárhelyszolgáltató, webfejlesztő

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Tel.: (+36 29) 88 66 70: csomagszállítás

Magyar Posta ZRT(MPL), 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. : csomagszállítás

OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. : bankkártyás fizetések

KBOSS.hu KFT , 1031. Budapest, Záhony utca 7.: online számlakészítés ( Számlázz.hu )

 

Kezelt adatok

 

Tájékoztatjuk, hogy webáruházunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Webáruházunkban azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat az Öltözék Bt. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

Kérésére  az Öltözék Bt. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést az Öltözék Bt. csak az Ön előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az Ön hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek az Ön személyes adatait! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, a böngésző és az operációs rendszer adatait, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki. 

A személyre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így az Ön korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, de ezt csak a saját webáruházunk vonatkozásában tesszük meg. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

 

Adatok felhasználása

 

A TEXTILCENTER webáruház saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetőséget biztosít az egy kattintással történő leiratkozásra. Tehát a webáruházunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig az Ön üzleti célú tájékoztatására használjuk fel. A listáról a hírleveleink alján található leiratkozásra kattintással bármikor leiratkozhat, probléma esetén pedig kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő telefonon (06 22 329 779), vagy a  kuckotapeta@digikabel.hu  e-mail címen.

 

Adatbiztonság

 

Az Öltözék Bt. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli. 

Az Öltözék Bt.nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Öltözék Bt. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.  

A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

 

Adatbiztonsági irányelveink röviden

1. A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki.

2. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes törvényi előírások betartásával végezzük.

       Ezek közül az alábbi rendelkezéseket emeljük ki:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 3. A hírlevélről való leiratkozásra és a rendszerből való törlésre lehetőséget biztosítunk.

Adatvédelmi panasszal kapcsolatos eljárás


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi Nyilatkozat oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!